ČSOP

Český svaz ochránců přírody

Aktuality

17.3.2014

Zveme Vás na členskou schůzi, která se koná v pondělí 17.března 2014 od 17 hod na Podbranské 1 v České Třebové.

Nejbližší akce>>>Členové krajského sdružení


ZO ČSOP 44/03 Novohradka

email: pasicka@pasicka.cz
tel.: 469 321 396
web: www.pasicka.cz

Hlavní náplň činnosti: záchranné stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“, ekologické programy pro MŠ a ZŠ nejen v expozičním areálu stanice, výstavy a osvětové akce pro veřejnost.


ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov

email: csop@chrudim.cz
tel.: 722 941 947
web: http://www.zelenydum.estranky.cz

Péče o chráněná území PR Habrov, PP Ptačí ostrovy.
Ekologické informační a poradenské centrum Zelený dům s knihovnou

Útulek Alík při ČSOP Chrudim


ZO ČSOP 44/17 Nasavrky

email: csop.nasavrky@seznam.cz
web: http://csopnasavrky.blogspot.com/

tel.: 724 524 246


ZO ČSOP 50/02 Rybák Svitavy

email: ma@gy.svitavy.cz
tel.: 603 349 088
web: sweb.cz/konsterna

Hlavní náplň činnosti: Monitoring rostlin, ptáků, obojživelníků a netopýrů, popřípadě i některých dalších vybraných skupin organizmů (motýli).Praktická ochrana rostlin, ptáků, obojživelníků, netopýrů a některých dalších skupin organizmů. Managementové zásahy v přírodě ve prospěch ohrožených lokalit a druhů organizmů.Péče o zvláště chráněná území přírody (PP, PR) na Svitavsku.Pořádání soutěží a terénních akcí pro žáky, studenty a veřejnost (Ptačí festival, Vítání ptačího zpěvu, Ptáci v zimě apod.). Účast ve správních řízeních. Neperiodické vydávání zpravodaje KonSterna (přibližně 2x ročně)


ZO ČSOP 50/03 Litomyšl

email: urbanek.lubor@seznam.cz
tel.: 461 615 813, 604 824 652


ZO ČSOP 50/05 Moravská Třebová

tel.: 461 312 740

Hlavní náplň činnosti: Přirodovědný monitoring Moravskotřebovska (zoologie – výskyt bobra, ornitologie – výskyt dravců, čáp černý, entomologie – brouci, motýli, botanika – vstavače, střevíčník, modřenec, …). Péče o zvláště Chráněná území moravskotřebovska (značení, infotabule, údržba).


ZO ČSOP 52/01 Podorlicko Česká Třebová

email: freoni@atlas.cz
tel.: 725 734 870, 702 292 358
web: www.csop-podorlicko.org

Hlavní náplň činnosti: Praktická ochrana přírody – starost o orchideovou louku, vyvěšování a čištění budek pro ptáky, sázení stromů, transfer obojživelníků, program studánky České Třebové a další. Vzdělávací a výchovná činnost – přednášky pro dospělé z oblasti životního prostředí, rukodělné činnosti, soutěže pro dospělé, děti a mládež (fotografická, krmítka, ptačí budky). Výstavy z oblasti životního prostředí a přírody. Provozování smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka a programy na ní. Dva oddíly mladých ochránců přírody – soutěže a letní tábor. Činnost ekocentra Podorlicko. Správní řízení v oblasti města Česká Třebová a Českotřebovska.


ZO ČSOP 52/02 Choceň

email: Lenka6311@seznam.cz
tel.: 776 035 864
web: spongilit.webz.cz

Hlavní náplň činnosti: Soustavná péče s dětským oddílem mladých ochránců přírody Spongilit (schůzky každý pátek, případně sobotu), práce v přírodní rezervaci Peliny (asanační práce, údržba tabulového a pásového značení), výroba a kontroly ptačích budek, péče o dvě studánky, jarní podzimní výprava s oddílem, letní táboření s oddílem


09/RC KS ZO ČSOP PK (Krajského sdružení základních organizací ČSOP) tj. Regionální centrum


ZO ČSOP 52/04 Žamberk

email: info@csopzamberk.cz
tel.: +420 739 930 143
web: http://csopzamberk.cz/


ZO ČSOP 52/06 Letohrad

email: m.hatka@tiscali.cz
tel.: 465 620 004

Hlavní náplň činnosti: péče o maloplošné území Letohradská bažantnice, monitoring výskytu invazívních rostlin, osvětová činnost, práce s mládeží.


ZO ČSOP Polička

email: csop.policka@unet.cz; pavelprazan@seznam.cz
tel.: 776 305 985, 775 216 557


ZO: 52/O3 Ústí nad Orlicí

Telefon: 733 691 567, 777 277 132
e-mail: gurroa@gurroa.cz
Web: http://csop.gurroa.cz


ZO ČSOP 52/07 Vysoké Mýto

email: novakova.ala@seznam.cz
tel.: 723 010 862

Hlavní náplň činnosti: Výchovná činnost a vzdělávací činnost. Zapojení mládeže do sázení stromků. Přednášky. Naučné stezky. Den Země.